Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

9


Σε παλιό ψηφοδέλτιο το σ αγαπώ
μαζί  με την ψήφο μου το έμπασα
ψήφισα κάτι σκωπτικό
ξέρω τότε σε έχασα