Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Στην οικονομία δεν υπάρχουν αδιέξοδα


Να βγούμε από το ευρώ δεν μας επιτρέπουνε
Να υποτιμήσουμε το δικό μας ευρώ δεν μας επιτρέπουνε
Να επιστρέψουμε στο εθνικό μας νόμισμα δεν μας επιτρέπουμε.
Τουλάχιστον, να μας αφήνανε να τυπώναμε μαύρο χρήμα, κάτι που είναι άλλωστε και ένα πάγιο αίτημα της αγοράς.