Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Μιρ μιρ μιρ μιρ


Πάντως τους καταλαβαίνω καμιά φορά τους φίλους μου, όταν λένε ότι εμείς του ιδιωτικού τομέα έχουμε γίνει πια σαν τις γεροντοκόρες.