Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Λάθος λογιστικής


Και τότε ακούστηκε η λύση
κι η πρόσθεση που λύθηκε
το άθροισμα που βρέθηκε
ελέγχθηκε κι εγκρίθηκε

ένα άγονο μέρος ήταν
και μια άγονη πράξη
χωρίς υπόλοιπο, δέντρο, νερό, χορτάρι
λίγο πριν χαράξει

βοσκή σε τόπο χλοερό
και ύδατα αναπαύσεως
σημείο καρποφόρο της ερήμου
και όχημα ανατάξεως

κάπου μακριά απ το χορτάρι μια υφήλιος
στο κέρας μιας στροφής δεκαδικής
το λάθος μιας ζωής λογιστικής
τίποτα άλλο παρά άμμος, φως και ήλιος