Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Μεγαλώνεις γερούς γονείς!


Περνάνε πια τόσες πολλές ώρες μαζί οι νέοι γονείς με τα  μωράκια τους που δεν μπορείς να διακρίνεις τελικά αν είναι τα παιδιά που γίνονται μαμμόθρεφτα  ή οι γονείς που γίνονται παιδόθρεφτοι!!