Σάββατο, 2 Ιουνίου 2012

Η κρυφή προφητεία της Μάγια της Μέλισσας


Έτσι όπως μου το περιέγραψαν εμένα το θέμα αυτοί οι τύποι με το μισότρελο βλέμμα δεν θα έπρεπε να μου φαινόταν διόλου παράξενο, αν μάθαινα ότι συγκεντρώθηκαν όλοι μαζί σ ένα σπίτι για να προσευχηθούν ενόψει της έλευσης ενός εκλεκτού επισκέπτη που αναμένεται να αλλάξει τη ροή των πραγμάτων στο χώρο της τεχνολογίας.

Μάλιστα, αν επιβεβαιωνόταν στην πράξη και οι προβλέψεις τους που μας θέλουν λίγο ως πολύ όλους εμάς τους κοινούς θνητούς να εξαναγκαζόμαστε σε υποχρεωτική πειθαρχία μπροστά στις απαιτήσεις του νέου αυτού σωτήρα, ώστε να εξασφαλίζουμε εφεξής την πλήρη λειτουργία των λογισμικών μας και την εύρυθμη χρήση του διαδικτύου, θα μπορούσαμε να μιλάμε για την εκπλήρωση μιας ακόμα προφητείας των Μάγια με την έλευση της δοκιμαστικής έκδοσης των Windows 8.