Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Απολογισμός 3ης χρονιάς του ΠΑΝ…


Ολοκληρώνοντας την τρίτη και ίσως τελευταία χρονιά λειτουργίας του Blog το ΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΗΜΙΣΥ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ και διαπιστώνοντας μέσα από τα στατιστικά στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου το βαθμό απήχησης που έχει αποκτήσει στο αναγνωστικό κοινό, έχω καταλήξει στο ασφαλή συμπέρασμα ότι: μόνος μου τα γράφω, μόνος μου γελάω…