Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Μάθε όρκο κι άστονε….


Όλα όσα έχουν σχέση με τη διαφθορά στο ΕΣΥ ξεκινούν από το γεγονός ότι ο Ιπποκράτης υπήρξε μια προσωπικότητα αρκετά προσηνής, καλόβολη, συζητήσιμη και υποχωρητική. Ας μάθαινε, από εκείνα τα χρόνια, ο Έλληνας γιατρός να ορκίζεται στον Ποσειδώνα ή στον Δία και θα σας έλεγα εγώ αν υπήρχε σήμερα φακελάκι.