Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2012

15


Where are you from; μου λέει
I am European, της λέω
Αα! European, μου λέει
Yes, European, της λέω, European