Κυριακή, 13 Μαΐου 2012

Διερευνητική εντολή σχηματισμού οικογένειας


Η αλήθεια είναι ότι βρεθήκαμε οι δυο μας για αρκετές ώρες στο ίδιο τραπέζι κι ότι διερευνήσαμε επισταμένα τη δυνατότητα να πορευτούμε μαζί στη ζωή.
Εκεί, καταλήξαμε ότι αν και έχουμε πολλά κοινά σημεία έχουμε και ορισμένες κτυπητές διαφορές.
Οι περισσότερες από τις διαφορές μας αφορούσαν σε κάποιες συνήθειες που θα έπρεπε να εγκαταλείψω προκειμένου να παντρευτούμε, κάτι που εγώ αρνήθηκα πεισματικά… Ακολούθως, έγινε μια εξαιρετικά γόνιμη συζήτηση, η οποία όμως απέβη άκαρπη, ώσπου τελικά αποφασίσαμε να επιστρέψω στον πατέρα της την διερευνητική εντολή σχηματισμού οικογένειας που μου ανέθεσε μόλις πριν λίγες μέρες.